GiF Grupları
GİF Genç Profesyoneller Programı
Geçmiş Etkinlikler
GİF Genç Profesyoneller Programı 2021-2022 Dönemi İkinci Toplantı

GiF Grupları

GİF Genç Profesyoneller Programı
2021-2022 Dönemi
İkinci Toplantı
2 Temmuz 2022

 

Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine katkı yapabilecek irade, formasyon ve tecrübeye sahip genç profesyonelleri GİF’in çalışmalarına ve faaliyetlerine dahil etmek amacıyla tasarlanan GİF Genç Profesyoneller Programı’nın 2021-2022 döneminin ikinci toplantısı, 2 Temmuz 2022 tarihinde Koç Pera’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda gerçekleştirilen ilk sunum kapsamında, gen düzenleme alanında kullanılan CRISPR-Cas9 teknolojisi ele alınmıştır. Tartışmada, söz konusu teknolojinin bilhassa insanlar üzerinde kullanımının yaygınlaşması halinde ortaya çıkabilecek etik sorunlar ve toplumsal dinamikleri nasıl şekillendirebileceği irdelenmiştir.

İnsanlarda karar verme sürecinin ele alındığı ikinci sunumda ise söz konusu süreci etkileyerek özellikle iş dünyası, tıp ve hukuk alanlarında tutarsız yargılarda bulunulmasına sebep olan çeşitli bilişsel ve çevresel unsurlara odaklanılmıştır. Tartışmalar, hem bireysel hem de kurumsal seviyede yürütülen karar verme süreçlerinde bu unsurların etkisinin en aza indirgenmesi adına uygulanabilecek farklı yaklaşımlar etrafında şekillenmiştir.

Toplantıda yapılan tartışmalara çerçeve çizmesi için faydalanılan kitaplar aşağıdaki gibidir:

  • The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race – Walter Isaacson
  • Noise: A Flaw in Human Judgment – Daniel Kahneman, Cass Sunstein, Olivier Sibony