GiF Grupları
GİF Genç Profesyoneller Programı
Geçmiş Etkinlikler
GİF Genç Profesyoneller Programı 2021-2022 Dönemi Üçüncü Toplantı

GiF Grupları

GİF Genç Profesyoneller Programı
2021-2022 Dönemi Üçüncü Toplantı
7 Ocak 2023

Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine katkı yapabilecek irade, formasyon ve tecrübeye sahip genç profesyonelleri GİF’in çalışmalarına ve faaliyetlerine dahil etmek amacıyla tasarlanan GİF Genç Profesyoneller Programı’nın 2021-2022 döneminin üçüncü toplantısı, 7 Ocak 2023 tarihinde Koç Pera’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, GİF Kurucu Başkanı (2009-2019) ve Yönetim Kurulu Üyesi, İTÜ-ARI Teknokent Kurucu Direktörü, Kanunum.com Kurucu Ortağı ve Kroton Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memduh Karakullukçu’nun gerçekleştirdiği “Energy, Climate and Geopolitics in the Midst of an Unruly Transition” başlıklı konuşmayla başlamıştır. Sayın Karakullukçu, küresel enerji sistemi kapsamında yaşanmakta olan çalkantılı geçiş sürecini ele aldığı konuşmasında, söz konusu sürecin temelinde yatan jeopolitik-jeoekonomik dinamiklerin tetiklediği yapısal kırılmalar ile iklim değişikliği gibi uzun soluklu eğilimler ışığında şekillenen yenilenebilir enerji politikalarının çok boyutlu yansımalarını irdelemiştir. Çizdiği bütüncül çerçeve kapsamında kısa, orta ve uzun vadede öne çıkan çeşitli risk ve belirsizliklerin yanı sıra olası çözüm senaryolarına dair değerli tespit ve öngörülerini paylaşan Sayın Karakullukçu, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlamıştır.

GİF Grupları üyelerinin de katılımına açılan toplantı, sırasıyla ‘Uzay’ ve ‘Eşitsizlik’ temaları etrafında gerçekleştirilen ikişer sunum ve tartışma oturumuyla devam etmiştir.

Toplantıda yapılan sunum ve tartışmalara çerçeve çizmesi için faydalanılan kitaplar aşağıdaki gibidir:

Uzay:
The Next 500 Years: Engineering Life to Reach New Worlds – Christopher E. Mason
The Space Barons: Elon Musk, Jeff Bezos, and the Quest to Colonize the Cosmos – Christian Davenport

Eşitsizlik:
A Brief History of Equality – Thomas Piketty
Innovation + Equality: How to Create a Future That is More Star Trek Than Terminator – Joshua Gans & Andrew Leigh