Çalışmalar
Uluslararası Projeler

Uluslararası Projeler

Uluslararası Projeler, dünyanın farklı yerlerinden değer, amaç ve ilgi alanları GİF’inkilerle örtüşen kişi ve kurumlarla hayata geçirilen konu bazlı işbirliklerini kapsamaktadır.

GİF’in üyelerini ve tüm ilgili bireyleri, uluslararası ve global ilişkilere dayalı konuları sorgulayıp, tartışabilecekleri bir platformda buluşturma amacı doğrultusunda bu projeler, GİF üyelerini küresel muhataplar ile bir araya getirmektedir. GİF’in yürütmekte olduğu Uluslararası Projeler, üst düzey uluslararası toplantılar ve toplantı/proje raporları vasıtasıyla; güvenlik, yatırım, ekonomik gelişme ve göç gibi hem bölgesel, hem küresel düzeyde yüksek önem arz eden birçok konunun derinlemesine analizine katkıda bulunmaktadır.