Etkinlikler
GİF “21. Yüzyılda Dünya Ticaret Sistemi ve Türkiye” Çalışma Grubu Toplantısı

Etkinlikler

GİF “21. Yüzyılda Dünya Ticaret Sistemi ve Türkiye”
Çalışma Grubu Toplantısı
30 Eylül 2013

 

GİF’in kurduğu Çalışma Grubu’nun amacı, küresel ekonomik dengelerin ve dengesizliklerin şekillenmesinde belirleyici rolü olan uluslararası ticaretin yeniden değerlendirildiği ve alternatif yapıların (TTIP, TPP vb.) gündeme geldiği bu dönemde, dünya ölçeğinde genel iktisadi ve ticari trendleri tartışmak ve Türkiye’nin uzun vadeli politika tercihlerine dair önerilerde bulunmaktır.


Çalışma Grubu ilk geniş katılımlı toplantısını 30 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıda, Çalışma Grubu Eş-Başkanı Bozkurt Aran’ın gözetiminde GİF için hazırlanan “AB - ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ve Türkiye” başlıklı makale tartışmalara rehberlik etti. Makalenin sunumunun ardından, Çalışma Grubu üyeleri ortaya konulan çerçeve hakkındaki görüş ve önerilerini dile getirdiler.